i.-coladragerHet bevorderen van de ontwikkeling van kansarme studenten en inwoners van Nepal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:

 1. Het scheppen van voorwaarden voor computerlessen voor kansarme studenten in een project in Kathmandu.
 2. Financiële ondersteuning van kansarme individuele studenten in Nepal.
 3. Een financieel draagvlak scheppen voor het realiseren van een ontwikkelingsproject voor dorpsbewoners die behoren tot de laagste kaste.
 4. Het bouwen en renoveren van scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, waar de overheid onvoldoende steun biedt.
 5. Uitwisseling en afstemming met besturen van partnerorganisaties in Nepal alsmede met  controleurs, projectgroepen en dorpscommissie in Nepal die gelieerd zijn aan de partnerorganisaties en al hetgeen dat  in de ruimste zin daarmede verband houdt.

 

Onze stichting hanteert daarbij de volgende visie:


klas 0064Iedereen naar school 

(millenniumdoel 2)

 • Kwaliteitsverbetering van het onderwijs (nieuwe les- en leermethodes), het nascholen van leerkrachten, maken van leerlingen mondiger wereldburgers.
 • Scholen zijn nu regelmatig gesloten i.v.m de veiligheid, omdat lemen muren instorten tijdens de moesson. Scholen moeten duurzamer gebouwd worden. Ook trekt een nieuwe school kinderen, die anders thuis gehouden worden.

 

studenten 0888Mannen en vrouwen gelijk

(millenniumdoel 3)

 • Door ontwikkeling en studie wordt ook de mogelijkheid tot werken gestimuleerd, zodat jonge mensen zelf in hun onderhoud kunnen voorzien, nadrukkelijk niet alleen voor jongens, maar vooral voor meisjes.
 • Mother educated, the whole family is educated.

 

kinderen-met-wilde-ganzen-ballonnenMeer mensen in een duurzaam leefmilieu

(millenniumdoel 7)

 • Het verbeteren van levensomstandigheden geeft meer mogelijkheden voor de toekomst van de Nepalezen. Voldoende schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.
 • Scholenbouw en kwaliteitsontwikkeling van de leerkrachten biedt niet alleen beter onderwijs voor de kinderen, ook dorpsbewoners worden betrokken bij de bouw, zodat ze inkomsten hebben, maar ook zelf zeggenschap hebben in oudercomités.
 • Kansarmen kans geven op een toekomst, een toekomst waar ze alleen van kunnen dromen, dromen kunnen werkelijkheid worden door onze hulp (geef ze geen vis, maar een hengel om te vissen).

 

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel