amale kinderen

 

SMPN is gestart met een actie voor Zwerfkinderen in het aardbevingsgebied in Nepal. Er is 4000 euro nodig voor steun aan 42 kinderen die na de aardbeving hun ouders zijn kwijtgeraakt of afkomstig zijn uit eenoudergezinnen.

De kinderen kwamen een jaar na de aardbeving uit de bergen naar het kleine en arme dorp Amale in het Gorkhagebied. Zij werden opgevangen door de dorpsbewoners. Daarna kregen ze onderdak in de nieuw gebouwde school in Amale. Ze slapen onder begeleiding van onderwijzers in de lokalen en krijgen overdag les. SMPN stuurde in de zomer een donatie voor eten, drinken en kleding voor de zwerfkinderen. Er is nu opnieuw geld nodig voor dekens en eten. Er wordt gekeken naar een oplossing voor deze groep kinderen.

De nieuwe school in Amale is een van de zeven nieuwe aardbevingsbestendige scholen in het Gorkhagebied die SMPN samen met partnerorganisatie Village Environment Nepal en de Wilde Ganzen heeft gebouwd. Dat was mogelijk dankzij giften van scholen, kerken, bedrijven en particulieren. 

Giften zijn welkom op  NL 18 INGB 0008 7191 23  t.n.v. SMPN Heerenveen onder vermelding Zwerfkinderen

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel