aardbeving banner 150Acties voor Nepal gaan door: Friesland helpt Nepal

De stichting Studenten- en Musaharproject Nepal helpt dorpen die door de aardbeving verwoest zijn in het afgelegen berggebied Gorkha in Nepal. De dorpen hebben tot nu toe geen steun van de overheid en grote hulporganisaties gekregen. Voor de actie is minimaal nog 2 ton nodig.

Dit geld wordt besteed aan:

  1. de bouw van scholen
  2. drinkwatervoorzieningen
  3. toiletten
  4. schoolmeubilair
  5. leermiddelen
  6. bibliotheek op scholen

Meer dan 200.000 families getroffen

Tijdens de zware aardbeving in april werden meer dan 200.000 families getroffen. SMPN hield een grote geldinzamelingsactie die 184.000 euro opleverde. De stichting maakte in het voorjaar en de zomer 50.000 euro over naar partnerorganisatie Village Environment Nepal voor noodhulp in deze dorpen. De hulp bestond uit rijst, linzen, tenten, golfplaten voor scholen en noodscholen.

De rest van de opbrengst wordt na de winter besteed aan het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige scholen, samen met de Wilde Ganzen.

UNICEF waarschuwde enkele weken geleden voor het lot van 3 miljoen kinderen in Nepal met het oog op de naderende winter in het Aziatische land. Verenigde Naties heeft gewezen op de risico's op onderkoeling, ondervoeding en een tekort aan geneesmiddelen en vaccins. Daarnaast is er in Nepal een kritieke situatie ontstaan door het tekort aan olie/benzine. Dit is een gevolg van de grensblokkades door India. Daardoor grijpen de Nepalezen terug op hout. Rookvervuiling leidt echter tot stijging van het aantal longontstekingen. Vorig jaar overleden in Nepal al 5000 kinderen aan deze aandoening.

Voor SMPN is dit reden om door te gaan met geld inzamelen voor deze arme en afgelegen dorpen waar de mensen bij de laagste maatschappelijke groepering horen. Het bestuur van VEN trok een week voor de Kerst bij SMPN aan de bel voor noodhulp, omdat kinderen en ouderen door de kou ziek worden en niemand - ook de Nepalese regering niet - hulp biedt. SMPN werkt al vele jaren samen met Village Environment

 

Help mee!

Iedere euro wordt dankzij subsidie van de Wilde Ganzen 1,50 euro. Stuur uw gift naar rekeningnummer NL18INGB 0008719123 t.n.v. SMPN onder vermelding van 'Aardbeving'. Wilde Ganzen vermeerdert uw gift met 50 procent.

 

Van de penningmeester

Verslag van de actie

De actie ‘Friesland helpt Nepal’ heeft de stoutste verwachtingen overtroffen, de teller staat op 5 december op € 177.241,82 aan giften van particulieren, bedrijven, kerken en scholen - zie overzicht. Het is een overweldigend resultaat, dankzij vele mensen en organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt.
En we zijn er nog niet, want er zijn nog bedragen toegezegd en er lopen nog meerdere acties.

Een overzicht:

  INKOMSTEN   UITGAVEN
Particulieren + bedrijven € 139.512,81 Noodhulp – rijst, linzen, tenten € 6.000,-
Kerken € 34.397,49 Noodhulp - golfplaten € 6.400,-
Scholen €   3.331,52 Noodhulp – 100 huizen € 25.900,-
    Noodhulp – golfplaten voor scholen € 11.658,-
Nog toegezegd actie op Marne College € 3800,- Herstelwerk SPN-CI € 5.255,33
    Transactiekosten bank €     269,34
    Naar Wilde Ganzen voor scholenbouw € 102.733,33
Totaal € 181.041,82 Totaal € 158.016,-
Wilde Ganzen–direct uit- gekeerd aan VEN en SPN € 63.627,67    

Met de vermeerdering van de Wilde Ganzen - € 63.627,67 en de toezeggingen - € 3800,- komt het actiebedrag
op € 244.669,49. En het kan nog meer worden...!

 

Bedankt!

Het bestuur wil iedereen die een bijdrage - in welke vorm dan ook - heeft over gemaakt hartelijk bedanken en bedrijven, kerken en scholen wijzen op de DANJEBAT-PAGINA. Het is helaas niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Maar het is wel hartverwarmend Ook de korte berichtjes bij de bankoverschrijvingen vertellen ontroerend veel meeleven voor de slachtoffers en veel steun voor het bestuur van SMPN.

 

Oproep

Je zou het bijna vergeten, maar de ‘gewone projecten’ gaan ook gewoon door, zoals het computerinstituut en de studentensponsoring. Heeft u daarvoor uw jaardonatie of sponsorbijdrage nog niet over gemaakt? Dat kunt u nu doen op NL18 INGB 0008 7191 23 of NL43 RABO 0101 4875 68 t.n.v. SMPN Heerenveen. Waarvoor dank. Ook voor vragen over maandbetaling, incasso-machtiging of periodieke schenking kunt u bij de penningmeester of op de website terecht.

Bote Nicolay

 

TIP: Lees ook onze nieuwbrieven en -flitsen!

 

 

 

SPN-CI positief verder

November 2015 - Ook computerinstituut SPN-CI werd getroffen door de aardbeving. Het gebouw bleef overeind, maar de muren vertoonden scheuren en ook was er schade aan computers. Het gezin van coördinator Chewang Sherpa moest elders worden ondergebracht. Veel Nepalezen woonden lange tijd op straat. SPN-CI gaat positief verder. De eerste diploma’s na de aardbeving worden in oktober uitgereikt. Het computerinstituut heeft 8000 euro ontvangen voor schadeherstel en nieuwe investeringen. Dat bedrag is inclusief de subsidie van Wilde Ganzen.

 

Wederopbouw scholen

wederopbouw P1000983Wederopbouw P1000977De actie 'Friesland voor Nepal' is een groot succes. De teller stond in november al boven de 173.000 euro.
De Wilde Ganzen sponsort de projecten van SMPN met 61.500 euro. Begin volgend jaar gaat de wederopbouw van zes scholen in het Gorkhagebied van start.

Het Marne College in Bolsward heeft op 20 november een grote actie voor de zevende school in dit gebied gehouden. De PKN-gemeente in Heerenveen (Trinitas en Sionskerk) is gestart met een spaaractie voor de achtste school.

De inzamelingsactie gaat ook in 2016 door. In totaal gaat het om tien scholen. De Wilde Ganzen heeft ook voor 2016 financiële steun toegezegd.

 

Derde noodhulp Nepal aangekomen

Dinsdag 9 juni - Duizenden mensen reageren positief op de actie ‘Friesland voor Nepal’.
De teller staat ondertussen al boven de 160.000 euro.

aardbeving school amale

Op 7 mei. 12 mei en 1 juni zijn noodtransporten van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal afgeleverd in het Gorkhadistrict. Trucks met tenten, dekens en rijst werden met gejuich ontvangen. VEN, de Nepalese partner van SMPN, zorgde voor distributie. Enkele afgelegen dorpen in het projectgebied van VEN kregen als eerste duizenden kilo's rijst. De rijst werd door vrijwilligers over smalle paadjes door het moeilijk begaanbare gebied naar de dorpen gebracht. Het derde transport bracht 150 golfplaten daken naar het rampgebied. In totaal is tot nu toe bijna 40.000 euro besteed aan noodtransporten.

De nood is hoog. De mensen hebben honger. De overheid en grote hulporganisaties zijn tot nu toe niet in de afgelegen gebieden geweest. SMPN werkt al 15 jaar samen met VEN. Deze organisatie heeft een goed netwerk in het onherbergzame gebied.

Alle 600 huizen de zeven dorpen in het werkgebied van SMPN zijn verwoest. Iedereen slaapt in tenten. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van de schade aan de projecten van SMPN. Het is de bedoeling de scholen zo snel mogelijk te herbouwen. Ook wordt de schade aan de huizen geïnventeriseerd.

De foto boven geeft een indruk van de schade aan de school in Amale.

 

aardbeving banner 300

 

 


Voor meer en last-minute informatie
zie ook op onze Facebook pagina:

https://www.facebook.com/studentenprojectnepal

 

 

 

 

 

----------

Bliksemactie hulp aardbeving Nepal

ZONDAG 3 MEI 2015  De bliksemactie heeft in 5 dagen 20.000 euro voor Nepal opgeleverd. De totale schade aan de projecten van de stichting bedraagt 80.000 euro. SMPN heeft vandaag (3 mei red) de eerste 6000 euro voor noodhulp naar Nepal gestuurd. Van dit bedrag worden tenten en voedsel gekocht voor slachtoffers van de aardbeving in zeven dorpen in het afgelegen Gorkhadistrict.

SMPN werkt al vijftien jaar samen met Nepalese partners, die een goed netwerk aan vrijwilligers in het moeilijk toegankelijke berggebied hebben. Zij zorgen ervoor dat de hulpgoederen snel op de juiste plaats terecht komen.
Door de landelijke actie met giro 555 staat Nepal volop in de schijnwerpers. De actie leverde veel donaties op. Omdat Nepal nog steeds een van de corruptste landen ter wereld is, is het niet zeker dat al het geld ook op de daarvoor bestemde plekken terecht komt. De Nepalese regering wil dat alle donaties via de regering verdeeld worden over de getroffen gebieden. Dat is de reden dat SMPN voor een snellere en meer betrouwbare route kiest.
De stichting heeft drie projecten in Nepal. Een computerinstituut voor kansarme studenten in Kathmandu, een studentensponsoringorganisatie en een scholenproject in zeven dorpen in het Gorkhadistrict. Nepalese controleurs van de studentensponsoring hebben tot nu toe gemeld dat met de meeste studenten contact is geweest. Zij hebben de ramp overleefd. Met een aantal studenten is door elektriciteits- en communicatieproblemen nog geen contact geweest.

Afgelopen week kwamen er via Nepalese partners dagelijks noodkreten uit het afgelegen berggebied in Gorkha waar de stichting projecten heeft opgezet. De overheid en ook hulporganisaties hebben een week na de ramp nog steeds geen hulp geboden in dit gedeelte van Gorkha. SMPN vindt het van belang dat bewoners vlak voor de moessonperiode een dak boven hun hoofd hebben en ook genoeg te eten hebben. Zondagmiddag werd een nieuwe aardbeving (5.2 op de schaal van Richter) gemeld.

 

SMPN is gestart met een grote geldinzamelingsactie. Het doel is in de eerste plaats om de wederopbouw van de projecten te financieren. Er komen ook giften binnen voor noodhulp. De donaties komen niet alleen uit Friesland, maar uit heel Nederland en zelfs uit België. Dat gebeurde na een uitzending van Een Vandaag, Omrop Fryslân en de Friese media waarin voorzitter Corry Nicolay van SMPN aan het woord kwam. Zij en haar man ontsnapten ternauwernood aan de dood tijdens de aardbeving. Ook kerken, scholen en verenigingen organiseren Nepalacties en storten het geld op de rekening van SMPN. De stichting gaat de komende maanden door met de actie. Het is de bedoeling om binnenkort opnieuw geld voor noodhulp naar Nepal te sturen.

 

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel