ANBI stempelVerklaring kaskommissie

Ondergetekenden verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de financiële jaarstukken van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal (SMPN) te Heerenveen over de periode 1 januari - 31 december 2016 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

De kaskommissie heeft de volgende opmerkingen: GEEN BIJZONDERHEDEN.

De kaskommissie verzoekt het bestuur om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de periode 1 januari - 31 december 2016.

Heerenveen, 19 januari 2017,

Was getekend: H.Geerlings, J. van der Heide.

 

De financiële jaaroverzichten van SMPN zijn als volgt:

 

 2016
           
saldo ING betaalrekening 1 jan 7.916,10     saldo ING betaalrekening 31 dec 1.384,13
saldo RABO betaalrekening 1 jan 17.530,49     saldo RABO betaalrekening 31 dec 468,45
           
inkomsten       uitgaven  
           
ING-rekening       ING-rekening  
donaties computerinstituut SPN-CI 4.420,00     VEN-project via Wilde Ganzen 43.844,00
VEN-onderwijsproject 17.607,05     inkoop handcrafts 458,91 
studentensponsoring 21.914,45     bankkosten 160,47 
kerstactie zwerfkinderen 3.336,25     nieuwsbrieven, website, folders 87,67 
Nepalbuffet 18 november 685,00     organisatiekosten in Nederland  70,63 
verkoop eigen producten 491,00     organisatiekosten in Nepal  476,00 
actie hulp dorpen zonder hulp 20.060,05        
           
RABO rekening courant       RABO rekening courant  
donaties computerinstituut SPN-CI 2.421,25     Grand Support SPN-CI 8.500,00
VEN-onderwijsproject 3.445,00     noodhulp zwerfkinderen 5.039,00
studentensponsoring 10.480,00     studentensponsoring 31.080,00
kerstactie zwerfkinderen 435,00     Nepalbuffet 18 november 790,30
verkoop eigen producten 120,00     Nepalavonden kosten  50,00
actie hulp dorpen zonder hulp 3.140,00     nieuwsbrieven, folders 80,00
  88.555,05     bankkosten 148,99
gebruik uit algehele reserve 2.286,02     terugboeking incasso 25,00
  90.841,07       90.841,07
           
saldo ING spaarekening 1 jan 51.936,38     saldo ING spaarekening 31 dec 63.260,38
saldo RABO spaarlrekening 1 jan 1.439,58     saldo Rabo spaarrekening 31 dec 11.863,19
           
           
2015
           
saldo ING betaalrekening 1 jan 2.135,29     saldo ING betaalrekening 31 dec 7.916,10
saldo RABO betaalrekening 1 jan 1.557,27     saldo Rabo betaalrekening 31 dec 17.530,49
           
inkomsten       uitgaven  
           
donaties computerinstituut SPN-CI 5.570,61     Grand Support SPN-CI 8.500,00
VEN-onderwijsproject 4.550,66     VEN-scholenproject 5.444,00
           
studentensponsoring 24.502,05     studentensponsoring 26.595,00
bufferpotje 250,00        
        organisatiekosten in Nepal 1.587,18
Nepalbuffet - 28 jan + 31okt 1.605,50     organisatiekosten in Nederland 379,95
opbrengst activiteiten Vlieland 1.524,25     nieuwsbrieven, website, folders 316,30
verkoop eigen producten 1.177,20     bankkosten 506,78
rente ING-bank 313,76     inkoop handicrafts 753,50
rente RABObank 18,38     Nepalbuffet - 28 jan + 17 okt 2.213,26
        Nepalavonden - kosten 145,00
        Noodhulp VEN voedsel,platen 50.227,34
Actiegeld Friesland helpt Nepal 178.519,82     VEN via Wilde Ganzen scholen 102.733,33
        SPN-CI via Wilde Ganzen herstel 5.255,33
Actie Hulp dorpen zonder hulp 24.418,70     Noodhulp sweaters + caps 12.640,00
  242.450,93       217.296,97
           
        Toevoegen continuiteitsreserve 25.153,96
          242.450,93
           
saldo ING spaarekening 1 jan            34.622,52     saldo ING spaarekening 31 dec 51.936,38
saldo RABO spaarlrekening 1 jan                  21,20     saldo Rabo spaarrekening 31 dec 1.439,58
           
           
 2014
           

saldo ING betaalrekening 1 jan

2632,79      saldo ING betaalrekening 31 dec 2.135,29
saldo Rabo betaalrekening 1 jan 753,50     saldo Rabo betaalrekening 31 dec 1.557,27
           
inkomsten       uitgaven  
           

donaties computerinstituut SPN-CI

3532,60     Grand Support SPN-CI 8.500,00
VEN-onderwijsproject 5.523,80     VEN-scholenproject 3.626,00
studentensponsoring 26.197,50     studentensponsoring 23.110,00
bufferpotje 200,00     organisatiekosten in Nepal 341,11
Nepalbuffet - 28 jan + 17 okt 1.617,00     organisatiekosten in Nederland 484,74
opbrengst activiteiten 171,50     nieuwsbrieven, website, folders 837,05
verkoop eigen producten 400,00        
        bankkosten 202,20
rente ING-bank 521,40     terugboekingen incasso's 190,00
rente RABObank 22,10     Nepalbuffet - 28 jan + 17 okt 1.767,00
gebruikt uit algehele reserve 1388,04     Nepalavonden - kosten 289,77
           
  39.573,94       39.573,94
           
saldo ING spaarekening 1 jan  33.841,12      saldo ING spaarek 31 dec 34.622,52
saldo RABO spaarlrek. 1 jan 3.224,10     saldo Rabo spaarrek 31 dec 21,20
           
           
 2013
           
saldo ING betaalrekening 1 jan 2.450,33     saldo ING betaalrek 31 dec 2.632,79
saldo Rabo betaalrekening 1 jan 579,11     saldo Rabo betaalrek 31 dec 753,50
           
inkomsten       uitgaven  
           
donaties computerinstituut SPN 4.944,52     Grand Support SPN-CI 9.050,00
VEN-onderwijsproject 6938,95     VEN-scholendproject 17.487,48
studentensponsoring 25.752,50     studentensponsoring 22.732,00
bufferpotje 235,00     organisatiekosten in Nepal 526,00
opbrengst activiteiten 1.524,29     PR-commissie 599,64
verkoop eigen producten 418,16     bankkosten 194,94
rente 824,90     inkoop handicrafts 167,00
gebruik uit alghele reserve 10.535,15        
           
  54.203,35       54.203,35
           
           
 2012
           
saldo ING betaalrekening 1 jan 1.062,71      saldo ING betaalrekening 31 dec 2.450,71
saldo Rabo betaalrekening 1 jan 381,89      saldo Rabo betaalrekening 31 dec 579,11
           
inkomsten       uitgaven  
           
donaties computerinstituut SPN 3.846,31     Grand Support SPN-CI 8.500,00
VEN-onderwijsproject 20.873,00     VEN-scholenproject 14.048,39
studentensponsoring 27.802,25      studentensponsoring 23.160,00
bufferpotje 7.431,00     organisatiekosten in Nepal 382,00
opbrengst activiteiten 14.000,00     PR-commissie 1.412,86
verkoop eigen producten 2.382,55      bankkosten 266,16
rente 663,53      inkoop handicrafts 235,50
           
  51.034,73       51.034,73
           
           
 2011
           
saldo ING betaalrekening 1 jan 1.128,36     saldo ING betaalrek 31 dec 1.062,71
saldo ING betaalrekening 1 jan 0,00     saldo Rabo betaalrek 31 dec 325,97
           
inkomsten       uitgaven  
           
donaties computerinstituut SPN 2.044,00     Grand Support SPN-CI 8.500,00
VEN-scholenproject 22.862,03     VEN-scholenproject 18.485,13
studentensponsoring 26.584,40     studentensponsoring 23.358,54
bufferpotje 125,00     organisatiekosten in Nepal 647,42
opbrengst activiteiten 335,00     P.R-commissie 1.199,23
verkoop eigen producten 582,00     bankkosten 257,84
rente 598,54     inkoop handicrafts 422,49
           
  54.259,33       54.259,33
           
           
 2010
           
saldo betaalrekening 1 jan 4.463,95      saldo betaalrekening 31 dec 1.128,36 
           
inkomsten       uitgaven  
           
donaties computerinstituut SPN 3882,30     Grand Support SPN-CI 9.000,00
VEN-scholenproject 1.3572,66     VEN-scholenproject 16.684,06
studentensponsoring 27.802,25     studentensponsoring 21.020,00
donaties Musahardorpen 7.431,00     organisatiekosten 2.582,5
opbrengst Kunstveiling 14.000,00     inkoop handicrafts 622,65
opbrengst Nepalavond 2.382,55     kosten Nepalavond 1.634,38
rente 663,53      naar Rentenmeerrekening 22.654,65 
           
  74.198,24       74.198,24

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel