Corry-Nicolay

Corry Nicolay werkt vanaf 1980 samen met mensen uit verschillende religies. Als onderwijzeres gaf zij taalles aan Turkse en Marokkaanse vrouwen. Door de contacten met Moslims is zij theologie gaan studeren en predikant geworden. Tijdens de studie was zij beleidsambtenaar bij de gemeente Heerenveen. Vervolgens was zij gemeentepredikant en de laatste jaren functioneert zij als predikant interreligieuze communicatie. Ze begeleidt en verzorgt rituelen en vieringen bij huwelijken, geboorte en andere levenssituaties. Daarnaast is ze schrijfster en vaste auteur van het landelijke blad 'Red@ctieService' voor kleurrijke feesten en columns.
 
Meerdere keren was zij vanaf begin deze eeuw in Nepal. ,,Daar geniet ik van de prachtige natuur, de vriendelijke mensen en de rijke cultuur. Het Hindoeïsme en Boeddhisme grijpen in de beleving van veel Nepalezen in elkaar en functioneren vreedzaam naast elkaar. Geboeid word ik door de kracht van jonge vrouwen en het luisteren naar hun levensverhalen. Eigen vanzelfsprekendheden worden bevraagd en komen in een ander kleurrijk licht te staan.
Het raakt mij diep hoe het kaste-denken in Nepal nog volop functioneert. Hierdoor staan  jonge mensen berooid en kansloos in de samenleving. De projecten van SMPN bieden hen nieuwe toekomstkansen. Meisjes worden dan niet door armoede jong uitgehuwelijkt of verkocht en jongens hoeven niet te werken in de steenfabriek of als sjouwer van stenen.
We bouwen ook scholen in een moeilijk bereikbaar berggebied waar hun ouders wonen. De oudste schoolkinderen krijgen daar ook computerles. Ik vind het mooi dat daarbij het ene project het andere helpt.
 
Het spreekt mij aan dat we als bestuur alle kosten, ook reiskosten naar Nepal, zelf betalen. Hierdoor worden giften volledig besteed aan de projecten.
Mensen in Nederland vragen:  ‘Verandert er in Nepal iets voor hen?  Ik vind dat er veel druppels op goede plaatsen vallen. Die druppels geven jonge mensen de kans om te geloven in een betere toekomst voor henzelf en voor familie. Dit kan dankzij een goede samenwerking met de mensen in Nepal. Hun dromen kunnen een stukje werkelijkheid worden''.
     
Namaste van Corry Nicolay, voorzitter vanaf de oprichting.

 

Zie ook: www.kleurrijkgeloven.nl


* Namaste is een Nepalese groet. Betekent "ik groet het unieke kostbare/Goddelijke in jou".

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel