Onze stichting  wordt gesteund door tal van bedrijven, kerken, organisaties en scholen.
Wij zijn alle deze mensen dankbaar voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook.

 

ORGANISATIES & BEDRIJVEN

AKTM Management Services, Drachten - Antea Nederland, Oranjewoud - Bandstra Advies, Rottum - Boekhandel Binnert Overdiep, Heerenveen - Brander Bedrijfsmakelaardij, Ureterp - Buursma Houtmaatwerk, Drachten - C.A.M. Kruijt Beheer, Spijk -  Cafe De Ommele, Urk - Carservice R. vd Gugten, Urk - De Copieerderij, Heerenveen - De Johanna Donk-Grote Stichting, Baarn - Eppenga-Hoekstra Beheer, Oppenhuizen - Eysinga & Oostra juristen, Ysbrechtum - Fibremax BV, Joure - Firma Van der Lans, Lisserbroek - G. Wijnja Ronde Oranjewoud, Heerenveen -  Gemeente Ooststellingwerf jubilaris G. Hoving, Oosterwolde - Gemeente Heerenveen, Heerenveen - Gerda Breeuwsma Consultancy, Schettens - Haanlyck Leeuwarden BV, Leeuwarden - HEVOS Dienstverlening, Doetinchem - JAS Bureau voor Stralingszorg, Millingen ad Rijn,  JHV Onroerend Goed / Siton Opel, Heerenveen, Kapsalon Martha, Oudeschoot - Kingma/Versteeg BV, Stavoren - KIT Techniek Jorritsma, IJlst - Lions Club Heerenveen, Heerenveen - Lions Club Joure, Joure - Lions Club Peel en Maas, Heythuysen, Modevakschool RIA, Kapelle - MTS Fysiotherapeuten, Gorredijk - MTS Fysiotherapie, Vlieland - Nat. Ver. De Zonnebloem, Breda - Nije Balans, Christien de Jong, Lemmer - P. de Vries Beheer, Beverwijk -
P. Mastenbroek Dakbedekkingen, Oldetrijne - Praedinius Fructus BV, Heerenveen - Rotaryclub Bolsward, Bolsward - Siebers Consultancy, Heerenveen - Snackbar IJssalon H. Ris, Heerenveen - Stichting Familiefonds Wierda-Baas, Apeldoorn - Stichting Sybrand Grunstar Fonds, via J. Houter - Stichting  Elizabethfonds, Deventer - Stichting De Grijpvogel, Oldeberkoop - Stichting Rotary Charitas, Dokkum - Stichting Familie Klem-La Brijn, Doetinchem - Stichting Paulien, Heythuysen - Timmerbedrijf A. van Loenen - VOF van der Schaar-Nauta, Oldelamer, Zintenz VOF Haarlem, Venema Food Sneek, Passage afdeling Oosterhaar, Haren.

 

KERKEN

Diaconie Protestantse Gemeente Aldeboarn - H. Wilting, namens Jeugdkerk - Diaconie Hervormde Gemeente - Stichting Werkgroep Keizersgracht Kerk  Amsterdam - De Johanna Donk Grote Stichting, Apeldoorn - Diaconie P.G.A. Appelscha - Diaconie Hervormde Gemeente Arum - Raad van Kerken Balk-Harich - Diaconie Hervormde Gemeente Bolsward - Diaconie PKN Boornbergum - Diaconie Protestantse Gemeente Burgwerd - Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Dearsum - Zendingscommissie PKN Garijp - Diaconie PKN Garyp - Cie. Open Deurdienst Protestantse Gemeente Gorredijk - Diaconie Ontmoetingskerk, Gorredijk - Diaconie Protestantse Gemeente Grootegast - Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum - Diaconie  Protestantse Gemeente Hallum - Diaconie Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse - Oecumenische werkgroep Hartwerd e.a. - Protestantse Gemeente Heerenveen - Diaconie Protestantse Gemeente Jistrum - Protestantse Gemeente Katlijk-Mildam - Eetcafe diaconie PKN Leeuwarden, S. Elgersma - Chinese Christian Church Maastricht - Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg - Diakonie Protestantse Gemeente Minnertsga - Diakonie PKN Tussen de Dijken, Nij Altoenae - Protestantse Gemeente Oude en Nieuwe BZ, Nijaltoena - CVD Protestantse Gemeente NOP/URK -  Diaconie NH Gemeente, Oldelamer - Protestantse Gemeente Olde-Nijeholtpade - Diaconie Gereformeerde Kerk Opende - College van Diakenen Protestantse Kerk Oppenhuizen-Uitwellingerga - Protestantse Gemeente De Regenboog, Oude- en Nieuwehorne - Doopsgezinde Gemeente    Rottevalle - Diaconie Gereformeerde Kerk Schoonoord - Zendingscie. Protestante  Gemeente St.Jacobi Parochie - Protestantse Gemeente Surhuizum - Diaconie Protestantse Gemeente Tijnje - Gereformeerde Kerk Twijzelerheide - Diaconie Protestantse Gemeente Vlieland - Diakonie Gereformeerde Kerk Warten - SKG Protestantse Gemeente Wartengahe - Gereformeerde Kerk Wirdum - Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Wijckel - Diaconie Hervormde Gemeente Wjelsryp-Baaium - Sickenga-oord, Wolvega - Protestantse Gemeente Woudsend - Diaconie Protestantse Gemeente    Wytgaard - Activiteiten Cie. Protestantse Gemeente Zoetermeer, CKV Protestantse Gemeente, Emmeloord, Diaconie VGKN,  Harkema, Doopsgezinde gemeente Surhuizum, Baptistengemeente Sneek, Actiecommissie Protestantse Gemeente Zoetermeer Noord, Diaconie Hervormde Gemeente De Lier-Naaldwijk, Protestantse Gemeente Wilp-Siegerswoude. 

 

SCHOLEN

PSBS De Librije, Gorredijk -  T. Hibma World servants, Arum - NOVENTA De Wynroas, Harkema - R. Grasmeijer School, Elsloo, CV Marne College Bolsward, Friesland College, CIOS-sponsorloop, De Wynroas Surhuisterveen

 

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel