bidvlaggetjes-bergen-landschapNepal is een van de meest bijzondere landen ter wereld. Op een klein oppervlak zijn grote landschappelijke verschillen te vinden. Het landschap van Nepal wordt bepaald door prachtige berggebieden en een moerassige laagvlakte. Er zijn in totaal tien toppen van boven de 8000 meter. Ook de flora en de fauna zijn zeer gevarieerd. Nepal heeft een bevolking van naar schatting 30 miljoen mensen. Het land is maximaal 800 kilometer lang en de breedte varieert tussen de 90 en 230 kilometer. Nepal ligt tussen Tibet (China) en India en is afhankelijk van deze twee landen.

 

Hindoeistisch land

Officieel is Nepal een Hindoeistisch land. Ongeveer 90 procent van de bevolking is hindoe, 5 procent is boeddhist en 3,5 procent islamiet. De bevolking kent een zeer heterogene afkomst. De bevolking van Nepal is onder te verdelen in circa 35 verschillende etnische groepen, die elk hun eigen taal en cultuurpatroon hebben.
Al deze bevolkingsgroepen kunnen op hun beurt worden ondergebracht in twee hoofdgroepen: 75% behoort tot de bevolking van de Indo-Nepalese en Indiase afkomst ongeveer 25% behoort tot Oud-Nepalese groepen als de Tibeto-Birmanen (waaronder de Newars) en de oorspronkelijk uit Tibet komende bevolkingsgroepen, onder wie de Sherpa's. Veel mensen in de steden spreken heel redelijk Engels. In de Terai wordt geen Nepali gesproken. Daar overheersen Indiase talen (Hindi).


Nepalpagina-foto-3-groep-bij-Hote

 

 

Toerisme
De landbouw, bosbouw en visserij zorgen voor negentig procent van de inkomsten. Er is te weinig landbouwgrond en te weinig industrie om de groeiende werkloosheid het hoofd te kunnen bieden. Het land is een van de zes armste ter wereld. Het gemiddelde jaarinkomen is 270 dollar per jaar. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor Nepal.

 

 

Republiek

Nepal was sinds 1768 een koninkrijk en sinds 1951 een constitutionele monarchie.
Men beschouwde de koning als een reincarnatie van Vishnu, de Hindoegod. Op 28 mei 2008 is de republiek Nepal uitgeroepen. Hiermee is een einde gekomen aan 240 jaar monarchie.

 

kinderen 0154SMPN en Nepal

SMPN werkt al vanaf het jaar 2000 samen met verschillende ngo's. Het langst met het bestuur van SPN-CI, het computerproject voor kansarme studenten in Kathmandu. Ook werkt SMPN al vele jaren samen met controleurs van kansarme studenten. Samen met het bestuur van ngo Village Environment Nepal plannen ontwikkeld SMPN plannen voor de nieuwbouw en renovatie van scholen in het Gorkhadstrict. Ook is een start gemaakt met kleinschalige computerprojecten op scholen in dit gebied. Na de aardbevingen is met VEN een grootschalig plan opgezet voor de wederopbouw van acht tot negen scholen in het Gorkhadistrict.

  

overvolle-klassen

 

 

De verschillen tussen het leven van de mensen in de hoofdstad Kathmandu en het platteland is groot. Tot voor kort was in de meeste dorpen in het Gorkhadistrict bijvoorbeeld geen elektriciteit. Daar komt gelukkig langzamerhand verandering in.

 

 

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel