vulpen-nalatenschap                       U kunt met uw legaat of erfstelling bijdragen aan een beter leven
                                                        van arme Napalezen.
Dankzij vele trouwe donateurs is SMPN in staat haar werk voor projecten in Nepal te doen. Maar ook als u er niet meer bent kunt u bijdragen aan een beter leven van meerdere arme Nepalezen. U kunt namelijk overwegen om SMPN in uw testament op te nemen om daarmee arme Nepalezen na uw overlijden te laten delen in uw welvaart. Dat kan in de vorm van een legaat of erfstelling.

 

Legaat

Een legaat is een bepaald bedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap; het kan ook een bepaald (kunst)voorwerp zijn. Bij een legaat is het denkbaar dat u een bepaald project wilt steunen. SMPN zal dan binnen de bestaande mogelijkheden er zoveel mogelijk voor zorgen dat uw wensen worden gerespecteerd.

Omdat SMPN door de fiscus is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft SMPN er geen erfbelasting over te betalen. Het volle bedrag van het legaat komt dus ten goede aan SMPN.

 

Erfenis

Bij een erfstelling benoemt u SMPN tot uw (mede-)erfgenaam. Na verrekening van alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten, schulden en eventueel overige kosten) krijgen de erfgenamen hun deel. Ook hiervoor geldt dat SMPN geen erfbelasting hoeft te betalen.


Over wat het beste bij uw wensen past kan iedere notaris u informeren. Nadere informatie is ook te raadplegen op www.nalaten.nl en bij het Nederlands notariaat.

Zie ook voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl.


Onze penningmeester Bote Nicolay is eveneens graag bereid uw vragen te beantwoorden. 

 

Sponsored by

 

WildeGanzen Logo

 

 

 

anbi logo

SMPN is ANBI goedgekeurd

 

 

 000Foundationlogo ASN

gemeenteHeerenveen

 

 

 

 

 

wiepvandermeulen

 

 

 

 

 

 

 hotel-heidehof

 

 

 bedankt

logo SMPN 150

Onze stichting  wordt gesteund door
tal van bedrijven, kerken, organisaties
en scholen.

Wij zijn alle deze mensen
dankbaar voor hun bijdrage, in welke
vorm dan ook. Lees meer ... >>

 


 

 ANBI stempel